Pentakli

Viss materiālais, konkrētais, lietas, drošība, nauda, darbs ar kuru pelna naudu, bizness, īpašumi, dzīves vieta, ģimene un dzimta, zeme, daba, fiziskais ķermenis, fiziskas baudas u.c.  Zeme ir Pentaklu masta stihija, enerģija ir sievišķīga. Zobeni un Pentakli ir pretstati, jo zemes elementa ietekme Pentakliem piešķir stabilitāti, zināmu mazkustīgumu un inerci. Tāpēc ar Pentakliem procesi ir lēni, bet pamatīgi. Daudz Pentaklu kāršu izlikumā rāda, ka jautājums ir materiālas dabas vai cilvēks tam pieiet praktiski. Saka, jo vairāk Pentaklu, jo lielāks būs ieguvums.


pentaklu dūzis

Vienā vārdā: Potenciāls

Vairāk atslēgas vārdu: Dāvana. Pilnīgs apmierinājums. Labs piedāvājums, atbalsts, palīdzība. Nauda. Dabas veltes. Auglība. Paaugstinājums, apbalvojums.

Situācijas: Ļoti laba kārts saistībā ar resursiem, visu materiālo. Ienāks nauda. Gaidāma vēstule ar labiem jaunumiem. Jauns bizness, jaunas karjeras iespējas. Atzinība par paveikto. Situācija stabilizējas, ir labs pamats. Laba veselība. Attiecībās labklājība un drošība, var paļauties uz otru. Iespējams, grūtniecība.

Apgriezti: Kavējas maksājumi. Grūtības finansiālajos darījumos. Nedrošība. Izšķērdība iepriekš, kas tagad rada grūtu situāciju. Sapņiem nav reāls pamats. Jaunām attiecībām nav piemērots laiks.

Ēna: Pārāk liels uzsvars uz naudu, drošību un fizisko.

Pastiprina viens otru: ar Magu

Kad? Ilgi, lēni. Ziemā.


2 pentakli

Vienā vārdā: Līdzsvars

Vairāk atslēgas vārdu: Līdzsvarot, apvienot, labi tikt galā. Iespējas. Spēku pieplūdums. Elastība. Labs menedžeris.

Situācijas: Nepieciešams noteikt prioritātes. Veiksmīgi pielāgoties pārmaiņām. Vienlaikus vairāki pienākumi, tos veikt. Finansiāla nestabilitāte. Grūti atdot parādus. Ieteikums neaizņemties. Privātajā dzīvē - iespēja satikt jaunu partneri, bet jāmaina līdzšinējie ieradumi. Pārī attiecības cikliskas un mainīgas (augšā - lejā).

Apgriezti: Būt pārslogotam. Neefektīvs menedžments (laika, resursu). Nepieciešamība pieņemt lēmumus, kurus nevēlas pieņemt. Grūtības, nespēja fokusēties. Ieteikums apstāties, izvērtēt situāciju, veikt izmaiņas, ja nepieciešams. Finansēs nepieciešama lielāka uzraudzība, jāplāno budžets.

Ēna: Vēlme vienlaikus darīt pārāk daudz lietu; vēlme izpatikt visiem.

Pastiprina viens otru: ar Mīlētājiem

Kad? Pēc 2 gadiem.  22.12.-31.12.


3 pentakli

Vienā vārdā: Darbs

Vairāk atslēgas vārdu: Radošums, radīšana. Māceklis, studijas, diploms. Aicinājums. Projekti. Darbs komandā. Sinerģija. Kopīgi mērķi. Detaļas. Instrukcijas.

Situācijas: Jauns darbs vai prakse. Labi tikt galā ar darbu. Laba sadarbība. Pielietot prasmes. Atzinība darbā. Apmierinātība ar paveikto. Var pavērties jaunas, izdevīgas iespējas. Pozitīva kārts attiecībā uz karjeru, izglītību, veselību, finansiālo drošību. Nozīmīgas sarunas. Attiecības uzlabosies. Attiecības var atrast darbā, partneriem kopējs darbs. Dažreiz - darbs ir svarīgāks par attiecībām.

Apgriezti: Izjūk sadarbība, izjūk firma. Nav kopīgu mērķu. Darboties vienatnē. Nav pareizais darbības virziens vai partneris. Prasmes jāuzlabo. Nepieciešams izvērtēt situāciju, fokusēt enerģiju, ticēt savām spējām. Attiecībās nav komunikācijas, viens no partneriem pārāk daudz strādā.

Ēna: nav

Pastiprina viens otru: ar Imperatori

Kad? Pēc 3 gadiem.  01.01.-10.01.


4 pentakli

Vienā vārdā: Stabilitāte

Vairāk atslēgas vārdu: Bagātība, stabilas finanses.Īpašumi.  Balva. Lepnums. Skopums, alkatība, kontrole. Ieciklēšanās. 

Situācijas: Finansiāla drošība ilgtermiņā, gaidāma stabila izaugsme. Var iegādāties īpašumu vai jaunu dzīves vietu. Pārāk liels uzsvars uz drošību. Nevēlēšanās uzņemties risku. Nauda ir svarīgāka par visu. Noteikt personiskās robežas. Dažreiz - bailes atvērties kavē izveidot attiecības. Attiecības balstās uz materiāliem apsvērumiem, stabilitāti un drošību.

Apgriezti: Zaudēt resursus. Nepamatotas bailes par finansiālo situāciju. Bažas par naķotni neļauj priecāties par šodienu. Dažreiz - pārmērīgi tēriņi, nestabilas naudas lietas. Kontrole, bailes pazaudēt partneri.

Ēna: Norobežošanās, skaudība.

Pastiprina viens otru: ar Imperatoru

Kad? Pēc 4 gadiem. Mežāzis 11.01.-19.01.


5 pentakli

Vienā vārdā: Grūtības

Vairāk atslēgas vārdu: Zaudējums. Lūzums. Krīze. Izdzīvošana. Atsvešinātība, izolācija. Neskaidrība, nenoteiktība. Raizes par naudu. Slimība. 

Situācijas:  Finansiāls zaudējums. Vientulība un izolācija. Krīzes saistītas ar materiālo - finansēm, veselību, māju. Gaidīt sliktāko, negatīva attieksme. Justies vientuļam un bēdīgam. Jāatbrīvojas no tā, kas neļauj justies laimīgam (sliktas attiecības, slikti ieradumi). Materiālās grūtības ietekmē attiecības. Justies nemīlētam, nenovērtētam.

Apgriezti: Ieguvums, iegūs gaidīto. Sākt atgūties no krīzes. Pieņemt palīdzību. Darbā lietas var uzlaboties. Naudas grūtības pāriet.

Ēna: Negatīvs pašvērtējums. Cilvēks tic, ka ir pelnījis grūtības un ciešanas. Noraida palīdzību.

Pastiprina viens otru: ar Nāvi

Kad? Pēc 5 gadiem. 20.04.-30.04.


6 pentakli

Vienā vārdā: Dalīšanās

Vairāk atslēgas vārdu: Līdzsvars. Uzplaukums. Resursi, aizdevējs, kredīts. Veiksmīgs, dāsns, atbalstošs vai pakļāvīgs, padevīgs, pateicīgs (atkarībā ar kuru kārts figūru asociē). Labdarība.

Situācijas: Svarīgi, lai situācijā abi ir ieguvēji. Naudas plūsma atkal atsākas (pēc 4 un 5 Pentakliem). Kredītu izsniedz. Ja darbā bija problēmas, tagad situācija uzlabojas. Atbalstošas attiecības. Attiecībās var būt līdzatkarība, neveselīgas attiecības, neizteiktas vienošanās. Lūdzēja - devēja attiecības. Vienam var būt vara pār otru. 

Apgriezti: Nauda neienāk, kredītu atsaka. Bailes lūgt palīdzību. Atjaunojas varas līdzsvars. Uzmanīties no neapdomīgas tērēšanas. Komunikācijā ar partneri var būt pārpratumi vai sagrozīta informācija.

Ēna: Devējs - patīk citu atkarība, “pērk” mīlestību. Lūdzējs - jūtas nevērtīgs, kuram “jānopelna” uzmanība.

Pastiprina viens otru: ar Taisnīgumu

Kad? Pēc 6 gadiem. 01.05.-10.05.


7 pentakli

Vienā vārdā: Pacietība

Vairāk atslēgas vārdu: Pārbaudījums. Lēna izaugsme, lietu lēna virzība. Novērtēšana. Pašnovērtēšana.

Situācijas: Ko sēsi, to pļausi. Gaidīt rezultātu. Ļaut lietām iet savu gaitu, “izaugt un nobriest”. Uzraudzīt procesu. Mācīties no atgriezeniskās saites. Rezultāts var nebūt tik labs kā gaidīts. Būt pacietīgam. Praktiskā pieeja šobrīd ir vislabākā. Attiecībās pārvērtēšana un pagrieziena punkts, cilvēks vēlas mazāk rutīnas. Tie, kas vieni - vēlas attiecības, bet neko daudz nedara lai tās iegūtu.

Apgriezti: Neiegūt rezultātu. Mainīt plānus un prioritātes. Vērtējuma trūkums. Padoties pārāk agri. Nepacietība. Bezdarbs. Mūžīgais students.

Ēna: Šaubas par sevi, sava snieguma apšaubīšana.

Pastiprina viens otru: ar Mērenību

Kad? Pēc 7 gadiem. 11.05.-20.05.


8 pentakli

Vienā vārdā: Produktivitāte

Vairāk atslēgas vārdu: Darbs, mācības, vingrināšanās, praktizēšana, prasmju pilnveidošana. Disciplīna. Profesionālisms. Precizitāte. Orientācija uz detaļām. Rezultāts.

Situācijas:  Pārliecība par spējām, pietiekama pieredze. Izkopt prasmes mācoties vai darot. Kaut ko darīt atkārtoti vai regulāri. Radošums izmantots praktiski. Koncentrēties uz karjeru, būs labi rezultāti. Attiecībās - pozitīva kārts. Iespējamas jaunas attiecības, saderināšanās vai laulības. Satikt mīļoto seminārā vai apmācībās. Pārim ir līdzīgas radošās intereses.

Apgriezti: Sajūta, ka neesi gatavs, trūkst pieredzes. Darba devējs nenovērtē. Iespējama atlaišana un nav svarīgi, cik daudz un labi strādā. Padoms - ieguldīt mazāk. Disciplīnas trūkums. Sajūta, ka ir garlaicīgi. Izraušanās no rutīnas.

Ēna: Monotonas darbības, kas rada garlaicību. Rutīna.

Pastiprina viens otru: ar Vientuļnieku

Kad? Pēc 8 gadiem. 23.08.-01.09.


9 pentakli

Vienā vārdā: Sasniegumi

Vairāk atslēgas vārdu: Panākumi. Drošība. Pašpaļāvība, pašpietiekamība. Privilēģijas. Laba gaume. Disciplīna, izaugsme. Daba, skaistums.

Situācijas: Talanti un prasmes nes augļus. Panākumi pateicoties pašam sev. Dzīvot komfortablā, sakārtotā vidē. Kontrolēt situāciju. Var uzsākt biznesu, neatkarīgu no citiem. Dzīvot saiknē ar dabu, to kopt un novērtēt. Saikne ar dabu sniedz mieru un harmoniju. Attiecībās nepieciešams laiks sev - katram no partneriem. Priviliģētas attiecības. Vientuļie - nesteidzas uzsākt jaunas attiecības.

Apgriezti: Pārāk pašpietiekama uzvedība var kavēt izveidot attiecības ar citiem. Izolācijas un vientulības izjūta. Problēmas ar mājvietu. Biznesā būt uzmanīgam ar finansēm, var būt problēmas. Attiecībās nepieciešams meklēt līdzsvaru, tās atjaunot.

Ēna: Perfekcionisms. Neiecietība pret visu, kas nav perfekts.

Pastiprina viens otru: ar Imperatori

Kad? Pēc 9 gadiem. 02.09.-12.09.


10 pentakli

Vienā vārdā: Uzplaukums

Vairāk atslēgas vārdu: Pārpilnība, laime. Ģimenes ligzda, stipra ģimene, paaudzes. Vecāki. Mantojums. Ģimene kā institūcija, ģimenes vērtības, dzimt, paaudžu maiņa. Atbildība. Hierarhiskas institūcijas.

Situācijas: Finansiāla veiksme un sasniegumi, ieguvumi. Beidzot ir garantēta finansiāla drošība. Materiālie ieguvumi, kas sasniegti ar darbu. Paaugstinājums. Emocionāls piepildījums, apmierinājums. Uzplaukst viss, kas saistīts ar ģimeni. Saņemt mantojumu, pensiju. Dalīties ar draugiem, tuvākajiem, ģimeni. Iespējamas laulības vai drošas, ciešas attiecības. Jaunais partneris būs ģimenes draugs vai kāds, kam ir stipra un mīloša ģimene.

Apgriezti: Problēmas, saistītas ar ģimeni. Strīdi par mantojumu. Pašreiz finansiālā situācija nav droša. Naudu labāk neieguldīt. Justies nepiederīgam.

Ēna: Izredzētība, norobežošanās no tiem, kas “nepieder” ģimenei.

Pastiprina viens otru: ar Spēku

Kad? Pēc 10 gadiem. 13.09.-22.09.


pentaklu pāžs

Vienā vārdā: Piesardzība

Persona: Jauns cilvēks ar praktisku dabu. Kā bērns ir paklausīgs un disciplinēts. Skolnieks, students. Labas manieres, fokusēts, kluss, pieklājīgs, intraverts. Perfekcionists. Fiziska pievilcība. Rūpējas par ārieni. Aprēķinātājs. Nodarbošanās - kursi, apmācības, prakse. Darījumu sarakste.

Situācijas: Jauni uzdevumi, jāapgūst jaunas prasmes. Idejas sāk iegūt reālu izpildījumu. Situācija, kurā nepieciešamas rūpīgums, piesardzība, disciplīna, mērķtiecība. Jāpievērš uzmanība detaļām. Jauns darbs. Laba ziņa saistībā ar materiālām lietām ( visi Pāži ir ziņas). Bērna ieņemšana. Jauna iepazīšanās. Attiecībās ir kopīgas intereses. Svarīga ir ārējā pievilcība. Satikt kādu mācību iestādē vai sporta zālē.

Apgriezti: Slinks, neakurāts cilvēks. Disciplīnas trūkums. Cilvēks, kas dzīvo uz citu rēķina, izmantotājs. Attiecībās egoistiska, kaprīza uzvedība.

Ēna: Pārlieks praktiskums, emocionālās un garīgās vajadzības ir atstātas novārtā.

Pastiprina viens otru: ar Magu


pentaklu bruņinieks

Vienā vārdā: Efektivitāte

Persona: Atbildīgs cilvēks, daudz un smagi strādā, lielas darbaspējas. Viņu virza nauda un karjera. Darbaholiķis. Nekad nepadodas. Uzticams, akurāts. Praktiskums, ekonomija. Objektivitāte. Līdzsvarotība.  Apdomība. Labi pacieš rutīnu. Nodarbošanās - ienesīgs bizness, saistīts ar materiālām lietām (zemi utt.) Transports, piegādes.

Situācijas: Strādāt bez pārtraukuma, strādāt daudz (visi Bruņinieki ir darbība). Strādāt vairākos darbos naudas dēļ. Strādāt mērķa sasniegšanai. Paturēt prātā mērķi. Periods, kurā nepieciešama pacietība un neatlaidība. Ieguvums, labums. Lietas attīstās lēni, bet būs rezultāti. Negaidīta nauda. Braucieni saistībā ar darbu vai fizisku atpūtu. Attiecības būs noturīgas. Pāris daudz strādā, lai nodrošinātu labu nākotni.

Apgriezti: Garlaicība, nav mērķa. Apātija, slinkums. Var kavēties iesāktās lietas un projekti. Šķēršļi, kas jāpārvar. Apstākļi, kas ietekmē finansiālo drošību (naudas problēmas). Pazaudēts radošums, pārāk lielu uzsvaru liekot uz praktisko. Var traucēt bezrūpība, nespēja koncentrēties. Apstājušies projekti, iesāktie darbi. Nodarbošanās, kas nenes ienākumus.

Ēna: Neelastīgums, darbaholisms.

Pastiprina viens otru: ar Mērenību


pentaklu karaliene

Vienā vārdā: Praktiskums

Persona: Strādājošas sievietes - mātes simbols. Māte, sieva. Bērni parasti ir, bet ja nav - mātišķās īpašības izpaužas kā praktiskas rūpes pret apkārtējiem. Pacietīga, rūpīga, praktiska, atbildīga, patīk zināmais un ierastais. Patīk viss skaistais, komforts mājās. Ģimenei nodrošina laimi, labklājību, pārpilnību. Viesmīlīga. Prot pelnīt un apieties ar naudu. Biznesa sieviete. Laba grāmatvede, menedžere, māklere, dizainere u.c. 

Situācijas: Pentaklu būtības esence (visas Karalienes ir sava masta iekšējās būtības izpausme). Radīt kaut ko pašam. Dārza darbi, rokdarbi, masāža. Ikdienas rituāli, kas sniedz komfortu un labsajūtu. Paša centienu rezultātā radīta ērta, stabila dzīve. Praktiska pieeja nodrošinās panākumus. Uzmanīgi un rūpīgi pieņemt lēmumus. Gan darbā, gan attiecībās - drošība. Attiecības ir mīlošas, pastāvīgas rūpes vienam par otru. Tradicionālās vērtībās balstītas attiecības. 

Apgriezti: Slikta veselība, slikta pašsajūta. Problēmas ar māti, sievu. Fokusēšanās uz ārēju labklājību, aizmirst savas iekšējās vajadzības. Pārdzīvot šaubas, bailes, zaudēt ticību sev. Kavēts progress. Brīdinājums par savtīgu rīcību. Kontrolējošas attiecības un greizsirdība.

Ēna: Neuzdrošinās riskēt, nemīl pārmaiņas. Norobežojas no ārpasaules. 

Pastiprina viens otru: ar Imperatori, 9 Pentakliem


pentaklu karalis

Vienā vārdā: Biznesmenis

Persona: Praktisks cilvēks, materiālists. Tēvs, vīrs, bagāts mīļākais. Pieredzējis biznesmenis. Pelnītājs, dāsns, daudz strādā, stabils, orientēts uz ģimeni. Atbildīgs. Var būt spītīgs un konservatīvs. Darbs saistīts ar bankām, nekustamiem īpašumiem, celtniecību u.c. Arī profesijas, kurās strādā ar rokām (maizes cepējs, juvelieris, dārznieks, masieris…).

Situācijas: Pentaklu būtības izpausme (visi Karaļi ir sava masta  būtības izpausme rīcībā). Sasniegumi praktiskā jomā. Materiāla drošība. Nauda, kas ir mantota vai iepriekš nopelnīta. Ideju realizēšana. Finansiālas un emocionālas stabilitātes periods. Darbā var tikt piedāvāts vadošs amats. Labs padoms naudas lietās. Labs, nopietns piedāvājums, bildina materiāli nodrošināts vīrietis. Attiecībās novērtē stabilitāti, bet arī izdevīgumu.

Apgriezti: Ignorēt pienākumus. Bezdarbība, vājums, neapdomāta rīcība. Nauda neturas. Spītība, skopums. Brīdinājums nebalstīt visu tikai uz materiāliem aspektiem. Bankrots, zādzība. Apspiestas emocijas. Materiāla atkarība no vīra, tēva, mīļākā. Emocionāla šantāža, draudi atņemt, nedot...

Ēna: Nauda ir pārāk svarīga. Alkatība. Pretošanās pārmaiņām. Bailes zaudēt naudu sastindzina.

Pastiprina viens otru: ar Imperatoru