Taro kāršu nozīmes

Taro kārtis var iemācīties tulkot ikviens.

Tulkošana - tā ir vienas valodas pārnešana citā. Šajā gadījumā - Taro kāršu simbolu valodas pārnešana runātajā un rakstītajā valodā. Mani kāršu tulkojumi balstās  tradicionālajā sistēmā, taču, cik bagātīga un daudzveidīga ir mūsu valoda, tik daudz ir vārdu un sinonīmu variantu kā aprakstīt katras kārts nozīmi. Es izvēlējos šos, cerot, ka tev, Lasītāj, tie palīdzēs gūt priekšstatu un vēlāk izveidot pašam savu Taro kāršu valodu!

No kā sākt?

Divas galvenās lietas, kas ir šī procesa pamatā:

  • apgūt un saprast taro kavas struktūru,
  • ļauties savai intuīcijai un iztēlei.

Šī sadaļa ir veltīta pirmajam - tradicionālā Taro kavas struktūra un kāršu nozīmes.

Taro kavas struktūra

Tradicionālā taro kavā ir 78 kārtis,  tā sastāv no 22 (0 - XXI) Vecākajiem Arkāniem, ko parasti apzīmē ar romiešu cipariem, un 56 Jaunākajiem Arkāniem, kas savukārt sastāv no 4 mastiem - Zižļi, Kausi, Zobeni un Pentakli.  Katrā mastā ir 10 numurētās kārtis no Dūža (1) līdz Desmitniekam, un 4 galma kārtis - Pāžs, Bruņinieks, Karaliene un Karalis.

Vecākie Arkāni

Vecāko Arkānu kārtis parāda nozīmīgas dzīves situācijas un dzīves mācības, situācijas būtību vai cilvēka dvēseles stāvokli. Vecāko Arkānu kārtis ir izkārtotas noteiktā sistēmā un secībā, to pamatā ir gadsimtos uzkrātas zināšanas par pasauli un cilvēkiem.

Izlikumā katrai kārtij ir nozīme, bet, ja ir daudz Vecāko Arkānu, šī situācija ir vērtējama kā būtiska šobrīd, un tā ietekmēs nākotni. Maz Vecāko Arkānu vai neviena - apstākļi ir pārejoši un nozīmīgas sekas neatstās.

Dodies uz sadaļu Vecākie Arkāni, kur apkopotas visu 22 Vecāko Arkānu nozīmes!

Jaunākie Arkāni

Jaunākie Arkāni stāsta par darbībām, norisēm, notikumiem, ikdienu - to, kas reāli norisinās cilvēku dzīvē pretstatā augstākām idejām, par ko runā Vecāko Arkānu kārtis. Jaunākie Arkāni, kopā 56, sastāv no 4 mastiem - Zižļi, Kausi (latviski saukti arī par Biķeriem), Zobeni un Pentakli (arī Diski vai Monētas). Tādējādi Jaunākie Arkāni atveido pasauli kā veselumu, kur bieži sastopam šo dalījumu pa četri: 4 gadalaiki, 4 debespuses, 4 temperamentu tipi, 4 dabas elementi jeb stihijas u.tt. 

Sākot apgūt Taro sistēmu, būtu svarīgi atcerēties šīs atbilstības: 


Stihija

Cilvēks kā veselums

Dzīves jomas

Psihiskās funkcijas (pēc K.G.Junga)

Zižļi

Uguns

Gars

Darbs, radošums

Intuīcija

Kausi

Ūdens

Dvēsele

Mīlestība, attiecības

Jūtas un emocijas

Zobeni

Gaiss

Prāts

Problēmu risināšana

Domāšana

Pentakli

Zeme

Ķermenis

Nauda, materiālais

Sajūtas

Zižļi - nodarbošanās, aktivitātes, dinamika, citi cilvēki, idejas, pēkšņa iedvesma, radošā darbība, politika, valsts vara u.c. Zižļi, uguns stihijas kārtis, vienmēr vēsta par enerģiju, aktivitāti un degsmi, kas ir ieguldīta konkrētajā situācijā. No pirmā idejas uzplaiksnījuma, pirmā impulsa (Zižļu Dūzis) līdz pilnīgai savu nodomu īstenošanai un situācijas pārvaldīšanai (Zižļu Karalis) - Zižļi norāda uz aktīvu darbību, kaislībām, ambīcijām, spēku, dzīves sparu, vitalitāti, - visu to, kas ļauj kaut kam rasties un dzīvot. Zižļi ir vīrišķīga enerģija.

Kausi - jūtu pasaule, zemapziņa, dažādas emocijas, attiecību situācijas, jūtīgums, rūpes, došana un dalīšanās, mākslinieciskā darbība u.c. Kausi kā ūdens stihijas kārtis liecina, ka darīšana ir ar nemateriālo pasauli. Kā uguns un ūdens, Zižļi un Kausi ir pretstati. Kausu kārtīs (bet ne tikai) bieži attēlots ūdens dažādās formās, norādot uz emocijām, pārdzīvojumiem, zemapziņu, sievišķo. Kausu kāršu klātbūtne saistās ar attiecībām, draudzību, mīlestību, radiniekiem, ģimenes saitēm  - ar visu to, kas rodas un veidojas uz emociju un jūtu pamata. Kausu kārtis pārsvarā ir labvēlīgas.

Zobeni - intelekts, izglītība, informācijas iegūšana un apstrāde, domas, problēmas un to risināšana, sociālā mijiedarbība, strīdi un diskusijas, runāšana un rakstīšana u.c. Zobeni atbilst gaisa stihijai, tiem piemīt strauji mainīga un vīrišķīga enerģija. Zobens ir ierocis. Mūsu prāts, valoda, prāta radītā un par patiesību pieņemtā vai tālāk nodotā informācija ir spēcīgs ierocis, ar kuru  var nodarīt gan labu, gan sāpināt. Zobenu masta kārtīs ir visvairāk negatīvu situāciju attēlojumu, daudzu Zobenu klātbūtne ir brīdinoša zīme.

Pentakli - viss materiālais, konkrētais, lietas, drošība, nauda, darbs ar kuru pelna naudu, bizness, īpašumi, dzīves vieta, ģimene un dzimta, zeme, daba, fiziskais ķermenis, fiziskas baudas u.c.  Zeme ir Pentaklu masta stihija, enerģija ir sievišķīga. Zobeni un Pentakli ir pretstati, jo zemes elementa ietekme Pentakliem piešķir stabilitāti, zināmu mazkustīgumu un inerci. Tāpēc ar Pentakliem procesi ir lēni, bet pamatīgi. Daudz Pentaklu kāršu izlikumā rāda, ka jautājums ir materiālas dabas vai cilvēks tam pieiet praktiski. Saka, jo vairāk Pentaklu, jo lielāks būs ieguvums.

Dodies uz sadaļu Jaunākie Arkāni!